Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

Bán mac mini hàng FPT Late 2014

Posted by thinhnv2 on July 17, 2016

Mình đang có con mac mini muốn bán cho ai cần. Thông tin chi tiết nhứ sau:

mac mini

Tình trạng: ít sử dụng nên mới 99% chưa bảo hành hỏng hóc gì. Mình bao test 15 ngày nên các bạn yên tâm. Mọi mua bán diễn ra ngay tại ở nhà mình.

Thông tin cấu hình:

CPU Intel Core i5 dual-core 2.6GHz (Turbo Boost up to 3.1GHz with 3MB L3 cache)/ Ram 8GB bus 1600MHz DDR3 memory, HDD 1TB (5400-rpm) hard drive/ VGA Intel Iris Graphics/ Wifi  + LAN + Bluetooth / HDMI port / USB 3.0 / SDXC Card / Mac OS X

Bạn có thể tham khảo thêm mơi mình đã mua

http://appleworld.vn/vi/spct/id1068/Mac-Mini-2.6Ghz-MGEN2ZPA-FPT/ 

Giá: 10.700.000

Thanh toán chuyển khoản : Vietcombank(0491000084073): TPBank(00023326001)

Đây là vị trí của mình: Số 16, hẻm 55 ngách 24 ngõ 81 lạc long quân , nghĩa đô (thinh: 01663020785 ,sn 84)

vi tri noi o

Advertisements

Posted in Misc | Leave a Comment »

Blog được chuyển sang trang ww.jcuder.com

Posted by thinhnv2 on March 29, 2014

Blog này được chuyển sang trang http://www.jcuder.com]

Thanks

Posted in Misc | Leave a Comment »

Tao webservice su dung eclipse

Posted by thinhnv2 on September 8, 2013

http://blog.sortedset.com/step-by-step-web-services-with-tomcat-tomee-apache-cxf-eclipse/

http://al-moayed.de/2011/11/05/step-by-step-tutorial-to-create-a-jax-ws-with-eclipse-and-glassfish-v3/

http://theopentutorials.com/examples/java-ee/jax-ws/create-and-consume-web-service-using-jax-ws/

http://www.pretechsol.com/2013/06/jax-ws-web-services-using-eclipse.html#.Uiw7vG3-LIU

http://java.dzone.com/articles/jax-ws-hello-world

http://www.myeclipseide.com/documentation/quickstarts/webservices_jaxws/

http://www.buzzbrainwave.com/2013/01/web-service-example-in-java-in-eclipse.html

http://rajeev0401.blogspot.com/2011/12/creating-jax-ws-web-service-and-client.html

http://www.pretechsol.com/2013/06/jax-ws-web-services-using-eclipse.html#.Uiw7vG3-LIU

Posted in Developing Web Services with Java(WSJ) | Leave a Comment »

Một vài thư viện tham khảo trong quá trình xử lý XML

Posted by thinhnv2 on August 3, 2013

http://www.xom.nu/

https://acs.lbl.gov/software/nux/index.html

http://saxon.sourceforge.net/

http://xerces.apache.org/xerces2-j/

http://www.xquery.com

http://xml.apache.org/xalan-j/

Posted in Integrating XML with Java(JXML) | Leave a Comment »

error could not find the required version of the java(tm) 2 runtime environment in ‘(null)’

Posted by thinhnv2 on July 20, 2013

Hiện tại có 2 solution cho vấn đề:

– Cài đặt JRE 32 bit

– Chậy câu lệnh cài đặt như sau: java_ee_sdk-6u4-jdk7-windows-x64.exe -j “D:\Program Files\Java\jdk1.7.0_06”

Posted in Architecting Web Applications using JSF and Struts (AWAJS) | Leave a Comment »

Tạo một dự án Maven với struts 1 archetype

Posted by thinhnv2 on July 6, 2013

Phần 1: Chuẩn bị archetype cho Struts1

Vì archetype struts 1 đã không còn trên maven repository nên chúng ta sẽ phải thủ công tạo struts 1 archetype
Bước 1: Sử dụng svn client để check out struts 1 archetype theo link sau:
http://svn.apache.org/repos/asf/struts/maven/trunk/struts-archetype-blank.

Bước  2: Biên dịch the struts-archetype-blank-1.3.5-SNAPSHOT.jar file bằng câu lệnh mvn install.
Bước 3: Cài đặt archetype bằng câu lệnh sau;
mvn install:install-file
-DgroupId=org.apache.struts
-DartifactId=struts-archetype-blank
-Dversion=1.3.5-SNAPSHOT
-Dpackaging=jar
-Dfile=struts-archetype-blank-1.3.5-SNAPSHOT.jar
Bước 4: Tạo dự án maven bằng dòng lệnh sau, nếu bạn muốn tạo dự án struts 1 sử dụng maven bằng eclipse xem tiếp phần 2
mvn archetype:create
-DarchetypeGroupId=org.apache.struts
-DarchetypeArtifactId=struts-archetype-blank
-DarchetypeVersion=1.3.5-SNAPSHOT
-DgroupId=com.example
-DpackageName=com.example.projectname
-DartifactId=my-webapp

Phần 2: Cấu hình eclipse để sử dụng archetype đã tạo ở trên

Tải file catalog https://www.box.com/s/a6c0zfg9ggl4fwhs98xn và lưu trữ vào thư mục gốc của maven ví dụ :C:\Users\thinhnv2\.m2

Mở preference của eclipse và cấu hình như hình hướng dẫn:
1

Bây giờ chúng ta có thể tạo một dự án struts 1 sử dụng maven theo hướng dẫn như dưới:

 

2

Posted in Maven | Leave a Comment »

Đề thi tổng hợp môn JSP

Posted by thinhnv2 on June 29, 2013

Sau link tổng hợp đề thi của môn JSP
https://www.box.com/s/j4n2v17ehirxmer9jfmm
Trong các đề thi có những đề có đáp án độ chính xác chưa đảm bảo.

Posted in Web programming with Servlets and JSP (SJSP) | Tagged: | Leave a Comment »

Tài liệu tham khảo cho design pattern

Posted by thinhnv2 on June 26, 2013

Link lấy tài liệu: https://github.com/FelixRovinVincent/reference/tree/master/Design%20Patterns
Cách lấy: Vì tài liệu lưu trữ trên github(https://github.com/) sử dụng git để quản lý phiên bản nên chúng ta tải về tool client như tortoise git (https://code.google.com/p/tortoisegit/) Sau khi cài đặt nhấn chuột phải, sau đó chọn clone trên menu ngữ cảnh.

Posted in Misc | Leave a Comment »

UML plugin cho Eclipse

Posted by thinhnv2 on June 23, 2013

Đề xuất ObjectAid UML Explorer nó được cài đặt dễ dàng như các plugin của elipse thông qua update site sau:
http://www.objectaid.com/update

Tham khảo thêm http://stackoverflow.com/questions/51786/recommended-eclipse-plugins-to-generate-uml-from-java-code
http://www.objectaid.com/installation

Posted in Misc | Tagged: | Leave a Comment »

JD – Java decompiler

Posted by thinhnv2 on June 11, 2013

http://fruzenshtein.com/jd-java-decompiler/

Every java developer faces with a situation when he needs to see the source of some java class. But not always libraries are completed with the source code, and you can’t see the sources by simply clicking on the “F3″ button. So in such situations you need to use decompiler… How to use java decompiler in Eclipse? This post gives an answer on the question.

In this tutorial I will show you how to install in Eclipse one of the most popular java decompilers – JD. Everything below will be presented as an instruction describing the steps, you need to, in order to complete installation and activation of JD decompiler. I will perform all actions for Eclipse (JUNO) Java EE IDE for Web Developers.

In main menu select Help > Install new software…
Click on the [Add…] button and input in the pop-up form Name=”JD decompiler”, Location=”http://jd.benow.ca/jd-eclipse/update”; Click on the [Ok] button.
Select from the “Work with” drop-down list just created item – JD decompiler…
Click on the [Select All] button and click on the [Next >] button.
Go through the installation wizard and in the end of it you will need to restart the Eclipse.
That’s it, now you have installed JD decomplier in your Eclipse. But what if JD decompiler doesn’t work? In order to fix this you just need to perform the following steps:

In the main menu select Window > Preferences
General > Editors > File Associations
Select “*.class without source”, add Class File Editor and make it default.

To check that everything is OK now, place the cursor on the class which doesn’t have source code and press the “F3″ button. That’s all.

Posted in Core Java | Tagged: | Leave a Comment »