Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

Về JSTL

Posted by thinhnv2 on May 5, 2013

JSTL (JSP Standard Tag Library) là thư viện thẻ chuẩn dựa trên JSP cái mà đưa ra các thể kiểm soát luồng trong trang JSP, định dạng ngày tháng/số, quốc tế hóa và nhiều hàm EL (ngôn ngữ biểu thức -Express Language).

Chú ý JSTL cũng đưa ra thư viện thẻ XML và SQL giúp thực thi truy vấn SQL và phân tích XML trong trang JSP. Tuy nhiên điều này không được khuyến khích, nó chỉ sử dụng cho các ứng dụng đơn giản. Trong thế giới thực các nhiệm vụ này phải được thực hiện bởi các lớp Java thực sự.

JSTL là một phần của Java EE Api và có mặt trong hầu hết (nhưng không phải tất cả) các servlet container. JSTL là những thư viện thẻ mà bạn nhập vào từ không gian : http://java.sun.som/jsp/jstl/* . JSTL không được phép nhầm lẫn với  ‘thư viện thẻ JSP tùy biến” (ở đó bản thân bạn định nghĩa .tld file ). JSTL không phải bị nhầm lẫn với thư viện thẻ bên thứ ba như JSF, Spring MVC, Struts, Display Tag … JSTL không bị nhầm lẫn với ngôn ngữ biểu thức (EL là những thứ ${}).

Các phiên bản JSTL

JSTL có các phiên bản

* 1.0: bao gồm 2 file Jar jstl.jar (API) và standard.jar (phần triển khai). URI của thư viện thẻ không có /jsp trong đường dẫn giống như http://java.sun.com/jstl/core và phiên bản kiểu có tên thư viện thẻ đi kèm với hậu tố _rt giống như http://java.sun.com/jstl/core_rt.  Yêu cầu tối thiểu Servlet 2.3/ JSP 1.2. Nó kết thúc cuộc sống và không còn sử dụng nữa.

* 1.1: bao gồm các file JAR như 1.0. URI của thư viện thẻ bao gồm /jsp trong đường dẫn như http://java.sun.com/jsp/jstl/core. Yêu cầu Servlet 2.4/ JSP 2.0. Tải ở đây

* 1.2: bao gồm một file Jar jstl-1.2.jar (đóng gói cả phần API + phần triển khai). Phần URI giống như 1.1 Yêu cầu Servlet 2.5/ JSP 2.1 nhưng cũng làm việc với Servlet 2.4/JSP 2.0. Tải ở đây

*1.2.1: bao gồm 2 file Jar javax.servlet.jsp.jstl-api-1.2.1 (API) và javax.servlet.jsp.jstl-1.2.1.jar (phần triển khai) và có URI giống như 1.1. Yêu cầu servlet 3.0/ jsp 2.2 nhưng làm việc servlet 2.5/jsp 2.1 và servlet 2.4/ jsp 2.0. Tải ở đây và ở đây

Hầu hết nhưng không phải tất cả các servlet container có JST sẵn. Ví dụ Apache Tomcat không được phát hành với JSTL sẵn có nhưng Oracle GlassFish thì lại có.

Cài đặt JSTL

Nó thực sự đơn giản:

1. Chỉ khi servlet container không có JSTL (ví dụ Tomcat)  đặt file Jar trong Webapp/WEB-INF/lib (mặc định được nằm trong classpath đối với ựng dụng web do vậy trong IDE bạn không phải làm gì cả)

2. Khai báo thư viện thể trong JSP với URI đúng.

ví du:

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> Cho JSTL 1.1 và 1.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: