Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

Tạo ứng dụng web helloworld bằng maven

Posted by thinhnv2 on May 12, 2013

Công cụ : Eclipse, m2eclipse (plugin maven cho eclipse, tomcat plugin for eclipse)

Cách dựng môi trường bạn tham khảo : https://thinhnv2.wordpress.com/2013/04/14/maven-can-ban/

Mở eclipse chọn New -> Maven project: Click Next khi hộp thoại xuất hiện. Ở hộp thoại kế tiếp xuất hiện chọn như bên dưới:

maven2

Click Next để tới hộp thoại kế tiếp, nhập vào thông tin quan trọng cho dự án maven groupId, artifactId, version:

maven4

Click Finish để hoàn tất tác vụ:

Đây là nội dung file pom.xml của dự án
Dự án phụ thuộc vào 2 artifact servlet-api và jsp-api với scope provided vì 2 artifact được cung cấp bởi web server khi thực thi.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

 <groupId>com.tilap.simpleweb</groupId>
 <artifactId>web-ee5</artifactId>
 <packaging>war</packaging>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

 <name>web-ee5</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet</groupId>
   <artifactId>servlet-api</artifactId>
   <version>2.5</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
   <artifactId>jsp-api</artifactId>
   <version>2.1</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>
 </dependencies>

 <build>
  <plugins>
   <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>2.0.2</version>
    <configuration>
     <source>1.5</source>
     <target>1.5</target>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>
</project>

 

Bây giờ bạn có thể chạy dự án với tomcat có sẵn trong eclipse như bình thường

print screen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: