Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

Sử dụng JDBC để làm việc với cơ sở dữ liệu trong lập trình với Servlet và JSP

Posted by thinhnv2 on June 11, 2013

1. Tạo dự án không sử dụng Maven:

Bước 1: Mở Eclipse tạo một project với kiểu Dynamic Web Project, chọn Web component với phiên bản 2.5:

Để sử dụng JDBC kết nối với SQL server chúng ta cần file jdbc jar của SQL server, copy file này vào thư mục lib trong WEB-INFI như dưới:

anh1

Chúng ta cũng JSTL để hiển thị dữ liệu trên trang JSP nên copy luôn file jstl jar vào thư mục này. Các file copy vào thư mục lib này sẽ có sẵn trên class path. Việc copy vào thư mục này tiện lợi khi chuyển project sang máy khác đỡ mất công download lại các file jar này khi máy đó không có chúng.

Bước 2: Cấu hình file context.xml của Tomcat như sau:

   <Resource auth="Container" driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver" logAbandoned="true" maxActive="20"
		maxIdle="10" maxWait="10000"
		name="jdbc/murach" password="123456" removeAbandoned="true" removeAbandonedTimeout="60"
		type="javax.sql.DataSource" url="jdbc:sqlserver://localhost:1433;database=murach" username="sa"/>

Chúng ta thêm thẻ Resource là thẻ con của thẻ gốc của thẻ Context.

Bước 3: Code demo của một ứng dụng nhỏ thêm sửa xóa:
Check out source code : https://aptech-material.googlecode.com/svn/trunk/web programming with servlet and jsp/Source_Code/Test_DBđể tham khảo

2. Tạo dự án bằng Maven:
Do Microsoft không đẩy file jdbc jar của mình lên maven nên chúng ta phải sử dụng thư viện http://jtds.sourceforge.net/ với chức năng tương tự.
Trước hết chúng ta bổ sung sự phụ thuộc trong Maven như sau:

</pre>
<dependency>
 <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
 <artifactId>jtds</artifactId>
 <version>1.3.0</version>
 </dependency>

Sử dụng cấu hình sau trong Tomcat:


<Resource name="jTDS/murach" driverClassName="net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver" logAbandoned="true" maxActive="20"
 maxIdle="10" maxWait="10000" password="123456" removeAbandoned="true" removeAbandonedTimeout="60"
 type="javax.sql.DataSource" url="jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433;database=murach" username="sa" />

Source code tham khảm  check out project từ SVN : https://aptech-material.googlecode.com/svn/trunk/web programming with servlet and jsp/Source_Code/Use-Db

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: