Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

Tài liệu tham khảo cho design pattern

Posted by thinhnv2 on June 26, 2013

Link lấy tài liệu: https://github.com/FelixRovinVincent/reference/tree/master/Design%20Patterns
Cách lấy: Vì tài liệu lưu trữ trên github(https://github.com/) sử dụng git để quản lý phiên bản nên chúng ta tải về tool client như tortoise git (https://code.google.com/p/tortoisegit/) Sau khi cài đặt nhấn chuột phải, sau đó chọn clone trên menu ngữ cảnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: