Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

Đề thi tổng hợp môn JSP

Posted by thinhnv2 on June 29, 2013

Sau link tổng hợp đề thi của môn JSP
https://www.box.com/s/j4n2v17ehirxmer9jfmm
Trong các đề thi có những đề có đáp án độ chính xác chưa đảm bảo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: