Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

Tạo một dự án Maven với struts 1 archetype

Posted by thinhnv2 on July 6, 2013

Phần 1: Chuẩn bị archetype cho Struts1

Vì archetype struts 1 đã không còn trên maven repository nên chúng ta sẽ phải thủ công tạo struts 1 archetype
Bước 1: Sử dụng svn client để check out struts 1 archetype theo link sau:
http://svn.apache.org/repos/asf/struts/maven/trunk/struts-archetype-blank.

Bước  2: Biên dịch the struts-archetype-blank-1.3.5-SNAPSHOT.jar file bằng câu lệnh mvn install.
Bước 3: Cài đặt archetype bằng câu lệnh sau;
mvn install:install-file
-DgroupId=org.apache.struts
-DartifactId=struts-archetype-blank
-Dversion=1.3.5-SNAPSHOT
-Dpackaging=jar
-Dfile=struts-archetype-blank-1.3.5-SNAPSHOT.jar
Bước 4: Tạo dự án maven bằng dòng lệnh sau, nếu bạn muốn tạo dự án struts 1 sử dụng maven bằng eclipse xem tiếp phần 2
mvn archetype:create
-DarchetypeGroupId=org.apache.struts
-DarchetypeArtifactId=struts-archetype-blank
-DarchetypeVersion=1.3.5-SNAPSHOT
-DgroupId=com.example
-DpackageName=com.example.projectname
-DartifactId=my-webapp

Phần 2: Cấu hình eclipse để sử dụng archetype đã tạo ở trên

Tải file catalog https://www.box.com/s/a6c0zfg9ggl4fwhs98xn và lưu trữ vào thư mục gốc của maven ví dụ :C:\Users\thinhnv2\.m2

Mở preference của eclipse và cấu hình như hình hướng dẫn:
1

Bây giờ chúng ta có thể tạo một dự án struts 1 sử dụng maven theo hướng dẫn như dưới:

 

2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: