Lập trình quán

Thảo luận về lập trình

C1202M

Hi cả nhà mọi người follow up và đăng ký trên blog để nhận được thông tin mới nhất về lớp

Regards,

thinhnv@aiti.com.vn

thinhnv2@fsoft.com.vn

Developer, Fsoft Ltd.

Mob:01663020785

https://thinhnv2.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: